ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหินและหาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:10 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin