ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.๔๙๐+๐๐๐ ถึง กม.๔๙๕+๐๐๐ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 44

ข้อมูลโดย: Procurement Officer