ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.๕๕+๐๐๐ ถึง กม.๖๐+๐๐๐ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:05 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Procurement Officer