ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:

Post View : 34

ข้อมูลโดย: Procurement Officer