ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ตรวจสภาพเครื่องยนต์เรือ และให้คำแนะนำกับเจ้าของเรือในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดการปล่อยเขม่าควันดำของเรือประมง

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ประยงค์กุล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติภารกิจทำการตรวจสภาพเครื่องยนต์เรือ และให้คำแนะนำกับเจ้าของเรือในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดการปล่อยเขม่าควันดำของเรือประมงเรือบรรทุกสินค้าและเรือโดยสาร ในพื้นที่ชายทะเลจังหวัดสตูล

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม