ราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสักแห่งที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:28 มิถุนายน 2564

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: