ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(11-08-2564)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin