ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(11-08-2564)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin