ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(11-08-2564)

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 48

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin