รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 การประเมินองค์กรคุณธรรม

ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมจัดทำแบบมอบหมายงานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2564
2. กิจกรรมออมวันละนิดจิตแจ่มใส
3. กิจกรรมตรงเวลามาปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
และอีก 1 กิจกรรมเสริม ได้แก่ กิจกรรมสามัคคีสวมเสื้อฟ้า หรือผ้าไทย

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:355

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin