รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

 

วันที่:15 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:

Post View : 118

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ:

icon_type