ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์คลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕)

วันที่:20 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 90

ข้อมูลโดย: yupa