ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตเล่มหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) และหนังสือคนประจำเรือประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL) อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 2565)

วันที่:24 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 56

ข้อมูลโดย: yupa