ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟที่แสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ฝั่งอ่าวไทย (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ๑๑ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

วันที่:27 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 62

ข้อมูลโดย: Procurement Officer