ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเด่นสุทธิ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖)

วันที่:24 มีนาคม 2566

เข้าชม:96

ข้อมูลโดย: Procurement Officer