ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตเล่มหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) และหนังสือคนประจำเรือประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL) อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันที่:18 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: Procurement Officer