ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเรือยางท้องอ่อนความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการใต้น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

วันที่:31 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 71

ข้อมูลโดย: Procurement Officer