ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๕)

วันที่:04 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 52

ข้อมูลโดย: Procurement Officer