ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล Sand Bypassing ร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 19

ข้อมูลโดย: Procurement Officer