ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)

วันที่:09 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 253

ข้อมูลโดย: Procurement Officer