ร่างประกาศ ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562)

ร่างประกาศ ร่าง TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1 (VTS Phase 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562)

วันที่:22 สิงหาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 47

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin