ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (72.14.12.06 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พ.ย. 2558


วันที่:05 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 47

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin