ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี จังหวัดชัยภูมิ (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่งวันที่ 5 – 10 พ.ย. 2558


วันที่:05 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 42

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin