ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๕ มกราคม ๒๕๖๕)

วันที่:20 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 74

ข้อมูลโดย: Procurement Officer