ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑๐ จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๔-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

วันที่:04 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 464

ข้อมูลโดย: Procurement Officer