ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.600+000 ถึง 605+000 , กม.610+000 ถึง กม.615+000 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565)

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 113

ข้อมูลโดย: yupa