ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.๔๙๐+๐๐๐ ถึง กม.๔๙๕+๐๐๐ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 8

ข้อมูลโดย: yupa