ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสูตรสาคร จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(15-11-2564)

วันที่ประกาศ : 15/11/2564

วันที่:15 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:182

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ:

เอกสารแนบ: