ร่างประกาศ Tor ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและระบบฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: