ร่างประกาศ Tor ประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่:08 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 56

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin