วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ บริเวณบ้านพักและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin