วันที่ี 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงานโครงการต่าง ๆ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผจภ.5(ภก.) พร้อม นายสาคร ปู่ดำ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมให้การต้อนรับและ
ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงานโครงการต่าง ๆ กับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(นายสมัย โชติสกุล) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การตรวจราชการของรองนายก รัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ณ
ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin