วันที่่ 11 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาสมุทรสงคราม ตรวจพิ้นที่ทางน้ำร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม

1     วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. นายฐาปกรณ์
บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ
ปลัดจังหวัด และคณะ ในการออกตรวจพื้นที่ทางน้ำของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่:11 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin