วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความปลอดภัยของโป๊ะและท่าเทียบเรือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ (หัวหน้าชุด) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความปลอดภัยของโป๊ะและท่าเทียบเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณท่าน้ำในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 จุด, ท่าน้ำสะพานนริศ, ท่าน้ำวัดสมหวัง และท่าน้ำเทศบาลเมืองท่าข้าม พร้อมมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ “มาตรการด้านความปลอดภัยในวันลอยกระทง พ.ศ.2562” เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin