วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายธนัช ขวัญนุ้ย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ลงตรวจพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายธนัช ขวัญนุ้ย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ลงตรวจพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทง 2 จุด ได้แก่ บริเวณหลังตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลและเพ็ญทิพย์รีสอร์ทตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin