วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เพี้ยนภักตร์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพาย 7 ฝีพาย ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ เพี้ยนภักตร์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและการแข่งขันเรือพาย 7 ฝีพาย ประจำปี 2562 บริเวณแม่น้ำเขาสมิง ในวันที่ 10-11พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายเด่นดวง ประดลชอบ นายกเทศมนตรีตำบลเขาสมิง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin