วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหามาตรการในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 ณ ท่าเทียบเรือขลุง จ.จันทบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ นายนรินทร์ ร้อยคำ
เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ , นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ , นายชาญวิท์ สัมมาขันธ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จภ.6(จบ.)
ออกตรวจท่าเทียบเรือขลุง อำเภอขลุง เพื่อตรวจสอบและหามาตรการในการป้องกันและลดฝุ่น
PM 2.5 โดยจากการตรวจสอบเรือและท่าเทียบเรือไม่มีการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กำหนด
ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง
PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมทั้ง ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของท่าเรือ เรือ
ในเรื่องลดมลภาวะทางเสียงและให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ณ ท่าเทียบเรือขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin