วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 และนายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.(ปน) ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกอ่าวปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปัตตานี
กลุ่มประมงพื้นบ้านปัตตานี ผู้รับจ้าง และสื่อมวลชน ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
191 เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี
โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้างเอกชน (กิจการร่วมค้า เอ็มเอส
101 ) เข้าขุดลอกอ่าวปัตตานี งบประมาณ 664,910,000บาท
ขณะนี้ขุดลอกได้ประมาณ
60%(6,000,000 ลบ.ม)

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: