วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ออกตรวจเครื่องยนต์เรือโดยสารในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเสกสรร
เพียรดี เจ้าพนักงานตรวจเรือ ออกตรวจเครื่องยนต์เรือโดยสารในพื้นที่
พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อลดควันดำเพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง
PM 2.5 พร้อมทั้งตรวจความปลอดภัยทางน้ำ ตามที่เทศบาลเมืองปากพนัง
ได้กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวประจำปี

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin