วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (นบ) ตรวจสอบควันดำ ฝุ่นละออง PM2.5 จากเรือข้ามฝาก เรือโดยสาร และท่าเรือ จ.นนทบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (นบ) มอบหมายพนักงานขนส่งประจำท่าตรวจสอบควันดำจากเรือข้ามฝาก เรือโดยสาร ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ จากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
พบว่าค่า 
PM 2.5 ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานแต่อย่างใด

กัลย์วสุ/ภัคศิณี รายงาน

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: