วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผจภ.3 (กจ.) ตรวจสอบและหามาตรการในการป้องกันและลดฝุ่นละออง ณ บริเวณท่าเรือวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผจภ.3 (กจ.) ตรวจสอบและหามาตรการในการป้องกันและลดฝุ่นละออง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบและหามาตรการป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM
2.5)
ของเรือโดยสาร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ให้เร่งดำเนินการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง
ณ บริเวณท่าเรือวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

วันที่:10 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin