วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อร่วมกับจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ทหาร เทศบาลฯ จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” พร้อมลงเรือเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวกในวันที่ 11 พ.ย.2562

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin