วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจดูสภาพความเสียหายภายหลังน้ำท่วม และเตรียมความตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือ แพ ที่ใช้จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 2103 และเรือตรวจการณ์ 288 ออกตรวจแม่น้ำมูล ตั้งแต่ อ.พิบูลมังสาหาร ถึงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจดูสภาพความเสียหายภายหลังน้ำท่วม และเตรียมความตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือ แพ ที่ใช้จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin