วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ทำการลากเรือขุดเจ้าท่า ข.51 จากจุดจอดบำรุงรักษาไปยังจุดเริ่มต้นการขุดลอก กม.83+750 (เกาะหลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย) เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอจังหวัดเชียงราย

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin