วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชแม่น้ำจาง ตำบลน้ำโจ้ และตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและกำจัดวัชพืชแม่น้ำจาง ตำบลน้ำโจ้ และตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำและทำให้น้ำเน่าเสีย ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จากจุดซ่อมบำรุงเตรียมความพร้อม ไปยังจุดเริ่มต้นโครงการ ขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำจางวัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:71

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin