วันที่ 11 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปลอดภัยงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลไหลเรือไฟ

       วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปลอดภัยงานประเพณีแข่งเรือยาว ณ ท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร
และศูนย์ปลอดภัยทางน้ำเทศกาลไหลเรือไฟ ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนผู้ให้บริการ 

วันที่:11 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: