วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย พงษวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย พงษวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมนายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับให้ชุดรักษาการณ์ซึ่งออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ควบคุม กำกับดูแล การใช้เรือโดยสาร สถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ให้เป็นไปตามมาตรการของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด พร้อมปล่อยเรือตรวจการณ์และเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ตามจุดต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin