วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายภูริภัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 และนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและแก้ปัญหาของพี่น้องชาวประมง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทรย้อย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin