วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพชรบุรี สำหรับ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) และคณะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพชรบุรี สำหรับ ครม.สัญจรที่กาญจนบุรี ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการดูพื้นที่ที่มีการรับเรื่องร้องขอเกี่ยวกับโครงการป้องกันตลิ่งและการขอให้เพิ่มเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง บริเวณช่องว่างเขื่อนเดิมสำหรับทำเป็นที่จอดพักเรือได้อย่างให้ปลอดภัย บริเวณวัดไทรย้อย อ.ชะอำ โดย รชค. มอบหมายให้กรมเจ้าท่าทำการศึกษาและรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วภายใน 1ปี ก่อนของบดำเนินการก่อสร้างต่อไป

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin