วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอภิเดช หาญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าถุงแทนถุงพลาสติก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอภิเดช หาญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าถุงแทนถุงพลาสติกภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมเจ้าท่า

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin